ITjes en datjes

Dingen uit dagelijks IT werk

Archive for november 2011

Proxmox Virtual Environment 1.9 cluster (en)

NL versie

Because it was time to refresh the network at home I started looking at avirtual cluster solution.

Previously I used FreeBSD with jails to seperate the servers and I wanted to keep that functionality. What I wanted op top of that was failover, to be able to move the servers in case of maintenance or problems with the virtual host.

My first experiences with Proxmox VE 1.9 were good, except that I wanted a different partitioning of the host as the standard bare-metal installation uses up the whole disk. Luckily that’s no problem as Proxmox can be installed on top of an existing Debian Lenny 64 bit server.

During the installation of Debian I set up a partial RAID layout with the software RAID option in Linux. Only the virtual environment needs to run on RAID 1, the important part of my data will be secured with a backup. All other data can be downloaded or ripped again (software, my own DVD and CD collection for my media center, etc.) so there’s no real need to use RAID here.
This way I still have redundancy but I won’t lose all my disk space on RAID.

I use the following layout:
/dev/md0, 512 MB RAID 1, ext2, /boot
/dev/sda2 + sdb2, 1GB, swap
/dev/md1, 8GB RAID 1, LVM, /
/dev/md2, 100GB RAID 1, LVM, /var/lib/vz
/dev/sda5 + sdb5, *, ext3, /data/local/01 + 02

Sda5 and sdb5 contain regular data, backup of the virtual machines from the other cluster and the backup of important data from the other cluster. This will be available through NFS shares.
Swap is optional as the servers have plenty of memory installed.

Installation of Debian is done with as few options as possible, after this the sources.list will be modified to include the Proxmox repository and the installation will be finished according to the instructions on the Proxmox Wiki.

What’s left are tweaks to the vzmigrate script to speed up migration and extra network bridges to seperate host traffic from virtual server traffic.

There’s no real high availability yet for VZ containers on shared storage but I’m looking at keeping downtime as short as possible using a combination of Heartbeat, DRBD and rsync.

Advertenties

Written by mnystrom

2011/11/16 at 10:02

Proxmox Virtual Environment 1.9 cluster (nl)

EN/UK version

Omdat het tijd werd om het netwerk thuis eens op te frissen ben ik meteen gaan kijken naar een virtueel cluster.

Voorheen gebruikte ik FreeBSD met jails om de diverse servers gescheiden te houden en die functionaliteit wilde ik blijven houden. Wat er extra bij moest komen was failover om de diverse servers te kunnen verplaatsen in het geval van onderhoud of problemen met de host.

De eerste ervaring met Proxmox VE 1.9 was goed, echter wilde ik een andere indeling van de host omdat de standaard installatie de hele schijf in beslag neemt. Dat is gelukkig geen probleem aangezien Proxmox op een bestaande Debian Lenny 64 bit server gezet kan worden.

Tijdens de installatie van Debian heb ik een gedeeltelijke RAID indeling gemaakt via de software RAID optie van Linux. Alleen het gedeelte voor de virtuele omgeving hoeft op RAID 1 te draaien, het belangrijke gedeelte van data wordt via backup veilig gesteld. Overige data kan weer opnieuw gedownload of geript worden (DVD en CD collectie voor de media center, etc.) en hoeft dus niet persé op RAID of backup.
Hiermee heb ik toch een stuk redundantie maar ben niet alle schijfruimte kwijt aan RAID.

De volgende indeling is gemaakt:
/dev/md0, 512 MB RAID 1, /boot
/dev/md1, 8 GB RAID 1, /
/dev/md2, 100 GB RAID 1, /var/lib/vz
/dev/sda4, *, /data/local/disk01
/dev/sdb4, *, /data/local/disk02

Op sda4 en sdb4 komt de normale data, de backup van virtuele servers op de andere cluster node en de backup van de belangrijke data op de andere cluster node. Dit wordt dan via NFS beschikbaar gemaakt.
Er is geen swap partitie omdat er meer dan voldoende geheugen in de host servers zit, maar dat is nog altijd een optie.

De installatie van Debian wordt zo kaal mogelijk uitgevoerd, hierna wordt namelijk de sources.list aangepast voor de repository van Proxmox en de installatie van de benodigde onderdelen op aanwijzing van de Proxmox Wiki.

Wat rest zijn extra tweaks in het vzmigrate script om migratie te versnellen en extra netwerk bridges om host verkeer te scheiden van de virtuele servers.

High availability met losse VZ containers is er nog niet, dan moet de hele server om maar misschien kan de onderbreking toch beperkt blijven met een combinatie van Heartbeat, DRBD en rsync.

Written by mnystrom

2011/11/12 at 15:20