ITjes en datjes

Dingen uit dagelijks IT werk

ff onthouden; Microsoft dingetjes

CAPI2 error, certificaat fout;

Inhoud verwijderen van:
Localservice:
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

NetworkService:
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

LocalSystem:
%windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

NTbackup en blat;

Ntbackup logs kunnen niet rechtstreeks als body met blat verstuurd worden, eerst even met type de log kopiëeren naar een nieuw bestand.

DNS registratie van RAS/PPP adapter vermijden;

Windows SBS 2008 doet toch het IP adres registreren dat bij RAS hoort wat problemen kan veroorzaken voor lokale clients. Het volgende moet toegevoegd/aangepast worden in de registry;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\PublishAdresses (REG_SZ): alle ip adressen toevoegen (spatie voor scheiding) die geregistreerd moeten worden.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RegisterDnsARecords (REG_DWORD): 0.

Herstart DNS server en Netlogon services, eventueel A record toevoegen in DNS voor de server.

Advertenties

Written by mnystrom

2012/06/05 bij 10:05

Geplaatst in MBitZ, NL, software

Tagged with ,

%d bloggers liken dit: